Cân nặng

Cân nặng là khối lượng của thiết bị. Khối lượng thiết bị được đo bằng kilogam, thước đo khối lượng chung trên toàn thế giới, mặc dù ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, nó được đo bằng pound, hoặc như ở Vương quốc Anh, stone và pound. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp, ngay cả ở Hoa Kỳ, hiện sử dụng kilôgam để tính toán, nhưng sử dụng kilôgam và bảng Anh cho các mục đích khác.

Nói một cách chính xác, cân năng là số đo khối lượng thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *