HIỆU CHUẨN MÁY ĐO UV

Máy đo uv là gì ?

   Máy đo UV hay còn gọi thiết bị đo UV, là máy dùng để đo năng lượng UV phát ra từ đèn UV.

Máy đo cường đọ UV Power Map II

Ứng dụng máy đo UV

Máy đo UV được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp da giày, keo, gỗ, điện tử, bán dẫn, tự động,…

Quy trình hiệu chuẩn

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài
Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: Ký hiệu, nhãn hiệu ghi trên thiết bị phải rõ ràng, bao gồm: Tên thiết bị, model thiết bị, seri thiết bị, nơi sản xuất, nơi sử dụng, …
Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật
Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây: Thiết bị phải được kết nối với máy tính điều khiển (nếu có) và phải trong tình trạng hoạt động bình thường
Bước 3: Kiểm tra đo lường
Phương pháp:
– Kiểm tra độ phẳng đường nền
– Kiểm tra bước sóng
– Kiểm tra độ hấp thụ
– Kiểm tra độ truyền qua
Bước 4: Xử lý kết quả
– Tính đoán sai số
– Tính đoán độ không đảm bảo đo
– Thiết bị sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận kết quả hiệu chuẩn.
– Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 1 năm.