Category Archives: Chưa phân loại

Bóng đèn UV

Bóng đèn UV , còn được gọi là đèn UV-A , đèn Gỗ , hay đèn cực tím , là loại đèn phát ra tia cực tím có bước sóng dài ( UV-A ) và rất ít ánh sáng nhìn thấy được . [1] [2] [3] [4] Một loại đèn có vật liệu lọc màu tím , trên bóng đèn hoặc trong bộ lọc thủy tinh riêng biệt trong vỏ đèn, giúp chặn hầu hết […]

Bức xạ UV

Bức xạ UV hay tia tử ngoại, tia UV (tiếng Anh: Ultraviolet) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X. Phổ tia cực tím có thể chia ra thành tử ngoại gần (có bước sóng từ 380 đến 200 nm) và tử ngoại xạ hay tử ngoại chân không (có bước sóng từ 200 đến 10 nm). Khi quan tâm đến ảnh hưởng […]

Sự chính xác

Sự chính xác của một tập hợp, độ chuẩn xác (accuracy) là độ gần của các phép đo với một giá trị cụ thể, trong khi độ chính xác phép đo (precision) là mức độ gần của các phép đo với nhau. Độ chuẩn xác (accuracy) có hai định nghĩa: Thông thường hơn, đó là một mô tả về các lỗi hệ thống, thước […]

Chất liệu

Chất liệu (tiếng Anh: Materials) là chất hoặc hợp chất được con người dùng để làm ra những sản phẩm khác. Vật liệu là đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo. Trong công nghiệp, vật liệu là những sản phẩm chưa hoàn thiện và thường được dùng để làm ra các sản phẩm cao cấp hơn. Một số vật liệu quan trọng Kim […]

Vật liệu

Vật liệu (tiếng Anh: Materials) là chất hoặc hợp chất được con người dùng để làm ra những sản phẩm khác. Vật liệu là đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo. Trong công nghiệp, vật liệu là những sản phẩm chưa hoàn thiện và thường được dùng để làm ra các sản phẩm cao cấp hơn. Một số vật liệu quan trọng Kim loại. Thép […]