Máy đo năng lượng UV Uvicure Plus II

Máy đo năng lượng UV Uvicure Plus II / Máy đo cường độ UV Uvicure Plus II là một máy đo UV đo được 1 kênh trong 1 lần đo và được chỉ định tại thời điểm đặt hàng.

EIT 2.0 UVA (320-390 nm) là băng tần phổ biến nhất được đặt hàng cho các ứng dụng sử dụng bóng đèn thủy ngân

Phạm vi tiêu chuẩn (H) Cao (10 Watt) hoạt động tốt cho các ứng dụng đóng rắn công suất cao

Tầm trung (M) (1 Watt) hoạt động tốt với đèn hồ quang công suất thấp và trong các ứng dụng có đèn không tập
trung hoặc cách xa bề mặt đóng rắn

Phạm vi thấp (100 mW) hoạt động tốt trong các hệ thống phơi sáng và các ứng dụng có đèn công suất
thấp Tham khảo Thông số kỹ thuật sản phẩm trên trang bốn để biết thêm thông tin.

Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ mẫu hiệu quả được sử dụng để thu thập dữ liệu. Đối với hầu hết các ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Smooth
Profiler

Các phiên bản Profiler của UviCure Plus II hoạt động theo cách tương tự như các phiên bản tiêu chuẩn (hiển thị)